Wyniki 36 Międzynarodowego Biegu Ptolemeusza
Kalisz, 02.10.2016

Klasyfikacja: OPEN

Klasyfikacja: KALISZANKI / KALISZANIE

Klasyfikacja: KTS - Mistrzostwa KTS Supermaraton

Klasyfikacja: Mundurowe

www.ptolemeusz.kalisz.pl / www.osir.kalisz.pl