Komunikat 3 - www.ptolemeusz.kalisz.pl

Komunikat 3

Biuro Zawodów czynne:


Sobota: 10:00 - 18 :00

Niedziela: 08:00 - 11:00

Komunikat nr 2

 

INFORMACJA O PARKINGACH


Przygotowaliśmy dla uczestników biegu głównego na 10 km miejsca parkingowe w następujących
lokalizacjach:


1. Parking Starostwa Powiatowego w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5 (na hasło: „Ptolemeusz”)


2. Parking przy UAM ul. Nowy Świat 28-30 (wjazd od ul. Ułańskiej)


3. Parking OSRiR ul. Łódzka 19-29

Komunikat nr 1

Organizator XXXV Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza przewidział w biegu głównym następujący podział nagród:

NAGRODY FINANSOWE
w klasyfikacji generalnej mężczyzn

1 miejsce 1.000 zł
2 miejsce 600 zł
3 miejsce 500 zł
4 miejsce 400 zł
5 miejsce 300 zł
6 miejsce 200 zł
w klasyfikacji generalnej kobiet

1 miejsce 1.000 zł
2 miejsce 600 zł
3 miejsce 500 zł
4 miejsce 400 zł
5 miejsce 300 zł
6 miejsce 200 zł

Puchary przewidziane są dla sześciu pierwszych osób w klasyfikacji generalnej (mężczyzn i kobiet)
UWAGA: w przypadku, gdyby bieg ukończyło mniej ni ż 6 kobiet, organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozdysponowania nagród finansowych wśród pozostałych uczestników biegu w formie niespodzianki.

NAGRODY RZECZOWE

Puchary przewidziane są dla trzech pierwszych osób w każdej kategorii wiekowej (mężczyzn i kobiet)

Mężczyźni – PUCHARY Kobiety n - PUCHARY
M 16 (16-19 lat) - miejsca 1 – 3 K 16 (16-19 lat) - miejsca 1 – 3
M 20 (20-29 lat) - miejsca 1 – 3 K 20 (20-29 lat) - miejsca 1 – 3
M 30 (30-39 lat) - miejsca 1 – 3 K 30 (30-39 lat) - miejsca 1 – 3
M 40 (40-49 lat) - miejsca 1 – 3 K 40 (40-49 lat) - miejsca 1 – 3
M 50 (50-59 lat) - miejsca 1 – 3 K 50 (50-59 lat) - miejsca 1 – 3
M 60 (60-69 lat) - miejsca 1 – 3 K 60 (60-69 lat) - miejsca 1 – 3
M 70 (70lat i więcej) - miejsca 1 – 3 K 70 (70 lat i więcej) - miejsca 1 – 3

Dodatkowo przewidziany jest puchar dla najlepszej Kaliszanki i Kaliszanina.
Ponadto Organizator przewiduje rozlosowanie nagród rzeczowych ufundowanych przez Miasto Kalisz, Organizatora biegu i sponsorów wśród wszystkich startujących zawodników.

 

    


 

Komunikat

35.  Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza 2015

System zgłoszeń elektronicznych został uruchomiony!

..::WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY DO BIEGU::..

GALERIA

Zobacz więcej

Projekt: Dream Machine