Sponsorzy - www.ptolemeusz.kalisz.pl

Sponsorzy

Medal

 

Regulamin losowania nagród

Regulamin losowania nagród
wśród uczestników biegu głównego na 10 km
 podczas XXXVI Międzynarodowego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA
 w dniu 02 października 2016 roku

 

1.      W losowaniu nagród może wziąć udział każdy uczestnik biegu głównego.
2.      Kupony, uprawniające do udziału w losowaniu nagród, zostaną przygotowane przez Organizatora biegu głównego i umieszczone w urnie do losowania.
3.      Kupony do losowania zostaną oznaczone numerami przypisanymi do numerów startowych biegaczy.
4.      Losowanie nagród odbędzie się na Pl. Bogusławskiego przed Teatrem po zakończeniu biegu głównego na 10 km, w czasie wyznaczonym przez organizatorów, co uzależnione będzie od przebiegu sportowych zmagań.
5.      O przybliżonym terminie losowania informować będzie spiker.
6.      Po każdym z poszczególnych losowań spiker wyczyta imię i nazwisko oraz nr startowy osoby, która ma otrzymać nagrodę, powtarzając tę informację po około 10 sekundach. Jeśli po trzykrotnym wyczytaniu przez spikera osoba ta nie zgłosi się po nagrodę, nagroda będzie podlegać ponownemu losowaniu.
7.      Kupon osoby, która nie zgłosiła się po wylosowaną nagrodę, nie bierze udziału w kolejnych losowaniach.
8.      Każdy z uczestników biegu głównego na 10 km może zostać posiadaczem tylko jednej nagrody.
9.      Organizatorzy mogą zażądać od osoby, która wylosowała nagrodę, dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu, nagroda nie zostanie wydana, a jej losowanie odbędzie się ponownie wśród pozostałych zawodników.
10. Ostateczna interpretacja tego regulaminu należy do organizatorów XXXVI Międzynarodowego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA.
 
                                                                                                                                                                                                                   Organizatorzy

 

 

Rejestracja elektroniczna została zakończona

Informujemy, że rejestracja elektroniczna została zakończona

(zapraszamy do rejestracji w biurze zawodów 1-2.10.2016)

Zapraszamy do biura zawodów, które mieści się w Gimnazjum nr 3 przy ul. Teatralnej 3 w Kaliszu.

Biuro będzie czynne w sobotę, 1 października w godz. 10.00 – 18.00

oraz

w dniu zawodów od godz. 8.00 - 11.30.

 

W godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna

weryfikacja i odebranie numeru startowego oraz chipa.

 

Opłata za zakup pakietu startowego wynosi:

75,00 zł – opłacona w dniach 01.10.2016 r. – 02.10.2016 r. w Biurze Zawodów

Posiadacze karty Rodzina 3+ mają prawo do 20% zniżki od opłaty za pakiet startowy:

60,00 zł – opłacona w dniach 01.10.2016 r. – 02.10.2016 r. w Biurze Zawodów

 

Mini Ptolemeusz

KOMUNIKAT!!!

 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem

Biegiem Przedszkolaków- MINI PTOLEMEUSZ 2016

informujemy,

iż ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (350 dzieci)

w dniu biegu (2 października 2016r.)

zapisanych dodatkowo indywidualnie może być tylko 20 dzieci.

Informacja o parkingach

INFORMACJA O PARKINGACH

 

Przygotowaliśmy dla uczestników biegu głównego na 10 km miejsca parkingowe w następujących lokalizacjach:

1.       Parking  Starostwa Powiatowego w Kaliszu Pl. Św. Józefa 5 (na hasło: „Ptolemeusz”)

2.       Parking przy UAM ul. Nowy Świat 28-30 (wjazd od ul. Ułańskiej) w godz. 7.00 – 11.00

Parking OSRiR ul. Łódzka 19-29

Utrudnienia w ruchu drogowym

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym XXXVI Międzynarodowym Biegiem Ulicznym im. Klaudiusza Ptolemeusza wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 
I. W dniach 1 i 2 października 2016 r.:

1) Na Placu Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów od 1 października od godz. 18:00 do 2 października do godz. 17:00,

 II. W dniu 2 października 2016 r.:

 1) W Alei Wolności i ul. Częstochowskiej (na odc. od ul. Teatralnej do Ronda Ptolemeusza) obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w godz. od 6:00 do 17:00,

 2) W godz. od 8:30 do 14:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ulic:

- Śródmiejskiej na odcinku od ul Kościuszki do Al. Wolności (w godzinach 11:00-14:00 również na pozostałym odcinku),

- Alei Wolności,

- Częstochowskiej na odc. od ul Bankowej do Ronda Ptolemeusza,

 3) W godz. od 6:00 do 17:00 nastąpi zamkniecie dla ruchu kołowego Placu Bogusławskiego,

 4) W godz. od 9:00 do 15:00 obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w ul. Górnośląskiej, Śródmiejskiej i Nowy Świat,

 5) W godz. od 11:00 do ok. 14:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegu głównego. Decyzję o faktycznym zamknięciu trasy biegu podejmie Policja.

Ulice objęte całkowitym wyłączeniem z ruchu kołowego to:

- Aleja Wolności,

- Plac Bogusławskiego,

- Częstochowska (od ul. Bankowej do Ronda Ptolemeusza),

- Nowy Świat (dwa pasy ruchu od Ronda Ptolemeusza do Rogatki),

- Górnośląska,

- Śródmiejska,

W trakcie biegu głównego na trasie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie kierowany przez Policję,

 6) Na czas zamknięcia odcinka ul. Częstochowskiej i ul. Nowy Świat ruch pojazdów od strony Giełdy Kaliskiej na Rondzie Ptolemeusza będzie kierowany objazdami:

- w lewo w ul. Szlak Bursztynowy w kierunku Ostrowa Wlkp.,

- w prawo w ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Łódzkiej do centrum.

Komunikat

Serdecznie zapraszamy do polubienia strony

https://www.facebook.com/biegptolemeusza/ 

 

Pakiet startowy

Pakiet startowy

Podczas weryfikacji każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy zawierający m.in. koszulkę techniczną

 

« Poprzednia 1 2 Następna »

GALERIA

Zobacz więcej

Projekt: Dream Machine